4,800m2 Çelik Konstrüksüyon binasıyla beraber kömur paketleme tesisi yapıldı.

19.05.2015 - 19:47:54

4,800m2 Çelik Konstrüksüyon kömuür paketleme tesisinin proje tasarımı ve imalat montajın 2 aydır tamanlayıp teslim etmizdir 


HABERLER
4,800m2 Çelik Konstrüksüyon binasıyla beraber kömur paketleme tesisi yapıldı.

19.05.2015 - 19:47:54

4,800m2 Çelik Konstrüksüyon kömuür paketleme tesisinin proje tasarımı ve imalat montajın 2 aydır tamanlayıp teslim etmizdir